SUM ART

          

 

English 繁體中文 簡体中文 

森雅文化 

辦公室地址:  

香港九龍九龍紅磡民裕街51號凱旋工商中心第二期12樓H1室

電話: (852) 9457 4823

電郵: info@sumarthk.com.hk 

 

+ + + + + +

 

 

政府供應商

政府物流服務署 ( e-PS )

香港生產力促進局 ( HKPC )

香港電台 ( RTHK )

工業貿易署 ( TID )

 

供應商

香港機場管理局 ( Airport Authority )

香港科技園公司 ( HKSTP )

 
Powered by ABCHK.com